روستای دروك
سال 1396: سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


روستای دروک یكی از روستاهای دهستان فروغن ، بخش روداب ، شهرستان سبزوار می باشد . این روستا با ارتفاع 861 متری از سطح دریا در فاصله 10 كیلومتری شمال مركز بخش ( شهر روداب ) با موقعیت جلگه ای قرار دارد .

مدیر وبلاگ :حسن لطف آبادی
بسمه تعالی
هم ولایتی عزیز
سلام علیکم
لطفا اگر مقدور است پیام را هرچندقدری طولانی است تا آخر بخوانید بعد به ماندن یا نماندن در کانال مختار هستید
 کانال با نام(دروک=توسعه،همدلی وهمبستگی)ساخته شده وجنابعالی به عنوان یکی از وابستگان این روستا در این کانال با اهداف ذیل عضو خواهید شد.
مقدمه:
باعنایت به وضعیت فرهنگی و اقتصادی روستا و احساس نیاز شدید به همدلی وهمبستگی و مشارکت واستفاده از نظرات
 صاحب نظران وابسته به روستا و نهادهای مردمی وقانونی مستقر در روستا با حمایت ومشارکت شما اهالی خواستیم به مقدار بضاعت به زادگاه آبا واجدادی خود کمکی نماییم ونام دروک را همان طور که از قبل سربلندبوده برای آیندگانمان نگه داریم
(اعضای هیات اجرایی موسس:مجتبی دروکی فرزند مهدی شغل ارتشی ساکن مشهد_حسن لطف ابادی حاج علی شغل فرهنگی ساکن قم_عباس لطف آبادی محمد رضا شغل کشاورز و خادم مسجد ساکن دروک_مصطفی دروکی فرزند مهدی شغل استاد دانشگاه ساکن سبزوار)
@حدود فعالیتها
1_اطلاع رسانی تمامی مراسمات مربوط به اهالی مستقر درروستا یامقیم شهرها ویاروستاهای دیگر.یک یادوروز قبل به شرط اینکه یکی از صاحب مجلسان یا مطلعان موثق به یکی از ادمین های کانال با ادرس ومشخصات دقیق اطلاع رسانی کنند

2_در کنار کانال برای هم ولایتی هایی  که تلگرام ندارند از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد
3_در کانال ادمین ها فقط یک پیام به مناسبتهای ملی مذهبی خواهند گذاشت.واز گذاشتن پیامهای نامربوط خودداری میکنند
4 _هیات موسس وشورا قصددارندنسبت به برگزاری برنامه های فرهنگی ومذهبی حداقلی در روستا اقدام کند مانند :موالید اعمه.شهادتها .اعیاد .و....
5_از محل مشارکتهای حداقلی که اعضا خواهند داشت نسبت به گره گشایی از بعضی ازنیازمندیهای .نیازمندان روستادر حد وسع از جمله دارو ودرمان و.....اقدام خواهد شد.
6_اگر از محل مشارکت اعضا که مرتب همه ماهه بیلان کار ان اطلاع رسانی خواهد شدمبلغی مانده بود با اعلام قبلی در حسینیه .مسجد و.....هزینه خواهد شد
7_در رابطه با این موضوع در ابتدا که کار شکل بگیرد فقط اعتماد کار گشا خواهد بود .و بعد در صورت همکار ی اعضا ساز وکارهای قانونی شکل خواهد گرفت
8_خدای ناکرده این کانال قصد هیچ گونه مداخله ای در وظایف شورا .دهیار .هیات .هیات امنامسجد .بسیج و....ندارد بلکه قصد حمایت و همکاری اجتماعی وسیعی در راستای اهداف تعریف شده دار د.
 
9_اعضایی که مایل باشند میتوانند ماهیانه حداقل 10_15_20هزارتومان به شماره کارت  اعلام شده که به نام عباس لطف ابادی محمد رضا میباشد واریز نمایند تا در راستای اهداف گفته شده زیر نظر هیات مدیره که اعلام شده وبعدا اعضا با همفکری ومشورت اعضا مجددا انتخاب خواهند شد.هزینه میگردد
و نهایت دقت خواهد شد در راستای اهداف گفته شده هزینه گردد. این مبلغ برای خیلی ازماها زیاد نیست اما اگر50نفر ماهی 20هزار تومان بدهند میشود یک میلیون تمام اهداف گفته شده محقق خواهد شد.
10_هریک از اعضا نظری داردبه پی وی ادمین ها اطلاع دهد تا در صورت امکان اجرایی گردد

11_از جمله برنامه های دیگر که پیش بینی اجرای ان توسط مشارکت شما اعضای محترم می شود میتوان به برگزاری .یادواره ی شهدا .مراسم سال تحویل .دعوت از مداح ویا روحانی برای مناسبتها .بر گزاری مسابقات فرهنگی و هنری .اهدای جوایز در حد وسع .بر گزاری مراسم قران خوانی در شبهای جمعه در سرمزار اموات و......می توان اشاره نمود.
از همکاری صمیمانه شما که در برنامه مختلف مشارکت خوبی در راستای پیشرفت زادگاه خود ویا اجداد خودقبلا نیز داشته اید سپاسگزاریم.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 2 دی 1396
بسمه تعالی
هم ولایتی عزیز
سلام علیکم
لطفا اگر مقدور است پیام را هرچندقدری طولانی است تا آخر بخوانید بعد به ماندن یا نماندن در کانال مختار هستید
 کانال با نام(دروک=توسعه،همدلی وهمبستگی)ساخته شده وجنابعالی به عنوان یکی از وابستگان این روستا در این کانال با اهداف ذیل عضو خواهید شد.
مقدمه:
باعنایت به وضعیت فرهنگی و اقتصادی روستا و احساس نیاز شدید به همدلی وهمبستگی و مشارکت واستفاده از نظرات
 صاحب نظران وابسته به روستا و نهادهای مردمی وقانونی مستقر در روستا با حمایت ومشارکت شما اهالی خواستیم به مقدار بضاعت به زادگاه آبا واجدادی خود کمکی نماییم ونام دروک را همان طور که از قبل سربلندبوده برای آیندگانمان نگه داریم
(اعضای هیات اجرایی موسس:مجتبی دروکی فرزند مهدی شغل ارتشی ساکن مشهد_حسن لطف ابادی حاج علی شغل فرهنگی ساکن قم_عباس لطف آبادی محمد رضا شغل کشاورز و خادم مسجد ساکن دروک_مصطفی دروکی فرزند مهدی شغل استاد دانشگاه ساکن سبزوار)
@حدود فعالیتها
1_اطلاع رسانی تمامی مراسمات مربوط به اهالی مستقر درروستا یامقیم شهرها ویاروستاهای دیگر.یک یادوروز قبل به شرط اینکه یکی از صاحب مجلسان یا مطلعان موثق به یکی از ادمین های کانال با ادرس ومشخصات دقیق اطلاع رسانی کنند

2_در کنار کانال برای هم ولایتی هایی  که تلگرام ندارند از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد
3_در کانال ادمین ها فقط یک پیام به مناسبتهای ملی مذهبی خواهند گذاشت.واز گذاشتن پیامهای نامربوط خودداری میکنند
4 _هیات موسس وشورا قصددارندنسبت به برگزاری برنامه های فرهنگی ومذهبی حداقلی در روستا اقدام کند مانند :موالید اعمه.شهادتها .اعیاد .و....
5_از محل مشارکتهای حداقلی که اعضا خواهند داشت نسبت به گره گشایی از بعضی ازنیازمندیهای .نیازمندان روستادر حد وسع از جمله دارو ودرمان و.....اقدام خواهد شد.
6_اگر از محل مشارکت اعضا که مرتب همه ماهه بیلان کار ان اطلاع رسانی خواهد شدمبلغی مانده بود با اعلام قبلی در حسینیه .مسجد و.....هزینه خواهد شد
7_در رابطه با این موضوع در ابتدا که کار شکل بگیرد فقط اعتماد کار گشا خواهد بود .و بعد در صورت همکار ی اعضا ساز وکارهای قانونی شکل خواهد گرفت
8_خدای ناکرده این کانال قصد هیچ گونه مداخله ای در وظایف شورا .دهیار .هیات .هیات امنامسجد .بسیج و....ندارد بلکه قصد حمایت و همکاری اجتماعی وسیعی در راستای اهداف تعریف شده دار د.
 
9_اعضایی که مایل باشند میتوانند ماهیانه حداقل 10_15_20هزارتومان به شماره کارت  اعلام شده که به نام عباس لطف ابادی محمد رضا میباشد واریز نمایند تا در راستای اهداف گفته شده زیر نظر هیات مدیره که اعلام شده وبعدا اعضا با همفکری ومشورت اعضا مجددا انتخاب خواهند شد.هزینه میگردد
و نهایت دقت خواهد شد در راستای اهداف گفته شده هزینه گردد. این مبلغ برای خیلی ازماها زیاد نیست اما اگر50نفر ماهی 20هزار تومان بدهند میشود یک میلیون تمام اهداف گفته شده محقق خواهد شد.
10_هریک از اعضا نظری داردبه پی وی ادمین ها اطلاع دهد تا در صورت امکان اجرایی گردد

11_از جمله برنامه های دیگر که پیش بینی اجرای ان توسط مشارکت شما اعضای محترم می شود میتوان به برگزاری .یادواره ی شهدا .مراسم سال تحویل .دعوت از مداح ویا روحانی برای مناسبتها .بر گزاری مسابقات فرهنگی و هنری .اهدای جوایز در حد وسع .بر گزاری مراسم قران خوانی در شبهای جمعه در سرمزار اموات و......می توان اشاره نمود.
از همکاری صمیمانه شما که در برنامه مختلف مشارکت خوبی در راستای پیشرفت زادگاه خود ویا اجداد خودقبلا نیز داشته اید سپاسگزاریم.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 4 دی 1396
"دروک=توسعه،همدلی،همبستگی", [۲۳.۱۲.۱۷ ۱۹:۲۳]
[Forwarded from "دروک=توسعه،همدلی،همبستگی"]
اسامی افرادی که موافقت کردند ماهیانه مبلغ20 هزارتومان کمک کنند.
1/محمد دروکی فرزند رضا ساکن تهران
2/محمد علی دروکی فرزند محمد اسماعیل ساکن نگین شهر
3/سعیددروکی فرزند محمود ساکن تهران
4/عباس لطف ابادی محمد رضا ساکن دروک
5/علی لطف آبادی فرزند محمد رضا ساکن دروک
6/مجتبی دروکی فرزند مهدی ساکن مشهد
7/حسن لطف ابادی فرزند حاج علی ساکن قم

"دروک=توسعه،همدلی،همبستگی", [۲۳.۱۲.۱۷ ۱۹:۲۳]
[Forwarded from "دروک=توسعه،همدلی،همبستگی"]
8/حاج حسین لطف ابادی فرزند محمد رضا ساکن سبزوار
9_حاجیه خانم منصور ه دامرودی فرزند محمد ابراهیم ساکن سبزواد
10/مصطفی مهدوی آرا ساکن سبزوار
11_علی لطف آبادی  فرزند حسن ساکن قم ماهیانه 10 تومان
12/حسین لطف آبادی فرزند حاج علی ساکن دروک

"دروک=توسعه،همدلی،همبستگی", [۲۳.۱۲.۱۷ ۱۹:۲۳]
[Forwarded from "دروک=توسعه،همدلی،همبستگی"]
۱۳اقای حسن دروکی حاج محمدعلی ساکن تهران ماهانه ۳۰هزارتومان

"دروک=توسعه،همدلی،همبستگی", [۲۳.۱۲.۱۷ ۱۹:۲۳]
[Forwarded from "دروک=توسعه،همدلی،همبستگی"]
14_ عباسعلی باقری فرزند محمد ساکن تهران
15_عادل باقری فرزند عباسعلی باقری ساکن تهران
16_طاهر باقری فرزند عباسعلی ساکن تهران

"دروک=توسعه،همدلی،همبستگی", [۲۳.۱۲.۱۷ ۱۹:۲۳]
[Forwarded from "دروک=توسعه،همدلی،همبستگی"]
17_مرتضی دروکی فرزند احمد  ساکن تهران ماهیانه مبلغ 10 هزارتومان

"دروک=توسعه،همدلی،همبستگی", [۲۳.۱۲.۱۷ ۱۹:۲۳]
[Forwarded from "دروک=توسعه،همدلی،همبستگی"]
18  اقای امیرکلاته ساکن تهران ماهیانه ۱۰هزارتومان

"دروک=توسعه،همدلی،همبستگی", [۲۳.۱۲.۱۷ ۱۹:۲۳]
[Forwarded from "دروک=توسعه،همدلی،همبستگی"]
19_ مرتضی مهدوی آرا فرزند مهدی .محل کار بیرجند ساکن دروک
20 _ عباس دروکی فرزند محمد علی ساکن شاهرود

"دروک=توسعه،همدلی،همبستگی", [۲۳.۱۲.۱۷ ۱۹:۲۳]
[Forwarded from "دروک=توسعه،همدلی،همبستگی"]
21 حاجیه خانم معصوم مهرکیش ساکن سبزوارماهانه ۱۰هزارتومان

"دروک=توسعه،همدلی،همبستگی", [۲۳.۱۲.۱۷ ۱۹:۲۳]
[Forwarded from "دروک=توسعه،همدلی،همبستگی"]
تشکر از همه عزیزانی که مبلغ ماهیانه توسعه دروک را به حساب ذکر شده امروز واریز کردند ویافردا واریز خواهند کرد
التماس دعا
یلداتان خوش در کنار خانواده های گرامیتان
یادی هم از درگذشتگان داشته باشید
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 2 دی 1396
حسن لطف آبادی, [۲۳.۱۲.۱۷ ۱۹:۱۹]
"دروک=توسعه،همدلی،همبستگی"
Smile
clean word remove format superscript Subscript Cut Copy Paste Horizontal Rule Ordered List Unordered List Outdent Indent Insert Link Remove Link
Undo Redo Bold Italic Underline strikethrough Align Right Center چینش چپ Justify Full Justify Full Justify Full
Text Color
Background Color
Add Image
Insert Table
Insert Aparat


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 2 دی 1396
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 2 دی 1396

امامزاده سلطان سید علی اکبر روستای علی آباد شهرستان داورزن در ارتفاعات شمالی شهر داورزن در کیلومتر 21 این شهر واقع شده است.

درمیان کوه های سر به فلک کشیده شمال شهرستان داورزن ودر یک طبیعت ییلاقی در روستای علی آبادبقعه متبرکه امام زاده علی اکبر (ع) از نوادگان امام موسی کاظم (ع) قرار گرفته است .

که اصل بنا قبل از نوسازی بقعه مربوط به دوره تیموری بوده ومعماری آن شبیه به آثار حکومت صفویه در خراسان  وپلان بنا مربع وشامل دو ایوان ورودی است که حرم این بقعه ضریح مطلای زیبای رادر خود جای داده که متبرک به اسماءوآیات الهی می باشد.

وبرای رفاه حال زائرین ومسافرین در ایام  نوروز وتابستان 50 باب زائرسرا در این بقعه ساخته شده و آماده جهت خدمت رسانی به تمامی زائرین وهمچنین مسافرین مرقد مطرح علی بن موسی الرضا (ع) در دروازه ورودی شهرستان داورزن می باشد.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 20 شهریور 1393
به رسم همه ساله اهالی روستای دروک و بعضی از روستاهای مجاور وابسته به به این روستا در دو هفته آخر شهریور پس از 6 ماه کار و تلاش کشاورزی و دامداری به پابوس سلطان سید علی اکبر (ع) از نوادگان امام موسی کاظم (ع) در روستای علی آباد شهرستان داورزن مشرف شده و به مدت سه الی 10روز بیتوته نموده و فامیل و وابستگان این اهالی نیز از اقصا نقط کشور به جمع آنها می پیوندند  و طبق آمار سالهای قبل جمعیتی معادل حدود 3500 نفر میشوندکه بعد از تعطیلات نوروز این فرصتی بسیار خوب و فارغ از مشکلات زندگی برای  بجا آوردن سنت اسلامی دیگر به نام صله رحم میباشد .
   در این روزها که فرصت بسیار خوبی است و در چند سال اخیر به همت اداره اوقاف شهرستان داورزن و دهیاریها و شوراهای اسلامی روستاهای دروک و دامرود روحانیون  و مبلغان دینی مستقر شده و پاسخگوی مسائل شرعی ومذهبی مردم و زائران هستند .علاوه بر آن هیاتهای مذهبی دروک و دامرود و تعزیه خوانان و مداحان از دیگر افرادی هستند که در این چند روز با برپایی مراسم  تعزیه و مجالس نوحه و مداحی مردم را به فیض میرسانند .
   یکی از سنتهای حسنه دیگر ذر این مکان قربانی میباشد که  همه ساله در صبح روز پنج شنبه آخر همزمان بالغ بر یکصد گوسفند قربانی میشوند که گوشت آن بین زائران و مجاوران تقسیم میشود .
    و....
به همین مناسبت فرصت را مغتنم شمرده و ذکر چند نکته را ضروری میدانم:
  1- از کلیه زائران عزیز با این حجم جمعیت که به یک منطقه روستایی با امکانات کم وارد میشوند تقاضا داریم ضمن رعایت  نظم و بهداشت در کنار این بقعه متبرکه  رعایت حقوق ساکنان روستاهای مجاور از جمله , علی آباد؛مور ,نهالدان و..... را بنمایند و به باغات و مزارع کشاورزی آنهاصدمه وارد ننمایند تا  به بهانه انجام یک عمل مستحبی فعل حرامی را مرتکب نشوند
  2- پیشنهاد میشود در صورت امکان این جمعیت نصف شوند و در دو هفته بیایند تا امکانات جوابگو باشد.
  3- از کلیه دست اندر کاران نظم و انضباط و خدام افتخاری و... از اهالی  که  در این ایام وقت خود را صرف خدمت به دیگر هم ولایتی های خود می نمایند تشکر می نماییم.
  4- از مسئولین محترم اداره اوقاف شهرستان داورزن و دیگر نهادهای مستقر در شهرستان داورزن و نیرو های نظامی و بسیج و...... که در جهت رفاه زائران تلاش زیادی را مینمایند کما ل تشکر را داشته و خواستار مساعدت بیشتر این عزیزان جهت خدمات رسانی به زائران به ویژه برقراری نظم و امنیت هستیم
 5- ضمن تشکر از اهالی خون گرم روستاهای مجاور امامزاده از زحماتی که به سبب ورود این حجم زائر متحمل میشوند عذر خواهی مینماییم.
 6- از برگزار کنندگان مراسمات فرهنگی و مذهبی در این ایام بویژه روحانیت معظم و واحد فرهنگی اداره اوقاف و تعزیه خوانان کمال تشکر را داریم.
التماس دعا
اجرکم عنداللهنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 20 شهریور 1393
جمعه 7 شهریور 1393 ششمین روز از هفته دولت
 مسجد روستای دروکنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 11 شهریور 1393
بخشدار روداب خبر داد:
پایگاه اطلاع رسانی بخش و شهر روداب
سبزوار نیوز / طرح گازرسانی به 6 روستای برآباد، دروک، شمس آباد، دامرود، ملوند و تسبند بخش روداب امروز با حضور مسئولین شهرستان سبزوار و روداب افتتاح شد.

بخشدار روداب در گفت و گوی تلفنی با خبرنگار ما با اشاره به اینکه در این 6 روستا تقریبا 1500 خانوار زندگی می کنند، گفت: پروژه ی گاز رسانی به 6 روستای روداب با اعتبار چهار و نیم میلیارد تومان امروز با حضور مسئولین افتتاح شد.

محمود شم آبادی اظهار داشت: بعد از پروژه ی گازرسانی بزرگترین طرح شهرداری روداب در هفته دولت سال 93  پروژه نهضت پیاده رو سازی در این شهر است.

وی همزمان با کلنگ زنی طرح نهضت پیاده رو سازی در روداب اضافه کرد: این پروژه به مساحت 50 هزار متر مربع می باشد که این عدد 70 برابر میانگین عملکرد شهرداری روداب در 16 سال گذشته است.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح پیاده رو سازی روداب به اتمام می رسد، افزود:‌ کلیه هزینه های این طرح از منابع داخلی شهرداری و با کمک مردم تامین می شود.

وی بهره برداری از طرح مسکن مهر را دیگر پروژه ی این شهر در هفته دولت دانست و اضافه کرد: از 146 واحد ثبت نام شده توسط مردم 100 واحد به صورت ویلایی ساخته شده است و درحال حاضر دارای سکنه می باشد.

وی بهره برداری آسفالت معابر مسکن مهر را نیز از دیگر پروژه ها عنوان کرد.

شم آبادی از افتتاح اورژانس درقدم، جشن برق رسانی به روستای نور آباد، بازدید مزار شهدای گمنام روداب که تاکنون 250 میلیون تومان هزینه به همراه داشته است و همچنین تعریض محور سبزوار - روداب به طول 10 کیلومتر و احداث 16 دهنه پل با هزینه 870 میلیون تومان را از دیگر برنامه های شهر روداب در هفته دولت عنوان کرد.

وی مجموع هزینه های پروژه های شهری را پنج و نیم میلیارد تومان، گازرسانی به 6 روستا را چهار و نیم میلیارد تومان و جشن اتمام برق رسانی به روستاهای 10 خانوار را یکصد و 50 میلیون تومان بیان کرد.

/روداب "rudab.blog.ir"
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 8 شهریور 1393
طبق وعده داده شده مسئولان محترم و پیمانکار شرکت گاز ؛دروک به عنوان اولین روستای بخش رود آب گاز دارشد و بنابر اظهار پیمانکار محترم تا یک هفته آینده نصب تمامی علمکها آغازمی شود و طبق گفته عضو محترم شورای روستای دروک اقای حسین لطف آبادی لوله کشی منازل با هماهنگی شرکت گاز بخش رودآب از فرداشبنه مورخه 25/5/93 میتواند شروع شود  و به امید حضرت حق در آینده نزدیک   مردم اولین روستای بخش رود آب از نعمت گاز بهره مند خواهند شدو قطعا شکر گزار این نعمت الهی که با تلاس مسولین خدمتگزار دولت جمهوری اسلامی به انجام رسیده به ویژ بخشدار سخت کوش آقای شم آبادی خوهند بود
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 24 مرداد 1393
با عقد قرار داد دهیاری  های دو دهستان فروغن و خواشد رود آب (روستای دروک  جزء دهستان فروغن میباشد) با شرکت تعاونی دهیاریهای بخش ؛دفن زباله در روستای دروک به طریقه بهداشتی توسط شرکت مذکور هفته ای دو تا سه مرتبه انجام میگیرد.؛


عکس مربوط به کوچه امام خمینی روستای دروک
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 5 مرداد 1393
میل أمیرالمؤمنین(ع) به عفو قاتل خود براساس كرامت نفس و گذشت شخصى خود بوده و قصاص حضرت مجتبى(ع) براساس صلاح عامه و حفظ دولت اسلام بوده است.

به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر،چرا أمیرالمؤمنین(علیه السلام) در زمان حیات خود، قاتل خود ابن ملجم را نكشتند، با آنكه كراراً خود آن حضرت خبر داده بود كه عبدالرحمن بن مُلجم مُرادى قاتل من است؛ و بسیارى از اصحاب به آن حضرت عرض كرده بودند كه شما او را بكشید.

در بحار الانوار (ج 42، ص 196) به نقل از بصائر الدرجات با سند متصل خود از بعضى از اصحاب أمیرالمؤمنین علیه السلام نقل كرده است كه: عبدالرحمن بن ملجم مرادى با جماعتى از مسافرین و وافدین مصر در كوفه وارد شد و آنها را محمّد بن أبى بكر (ره) فرستاده، و نامه معرّفى آن مسافرین و وافدین در دست عبدالرّحمن بود. چون آن حضرت نامه را قرائت می كرد و مرورش به نام عبدالرّحمن بن ملجم افتاد، فرمود: تو عبدالرّحمانى؟ خدا لعنت كند عبدالرّحمن را! عرض كرد: بلى اى امیر مؤمنان! من عبدالرحمن هستم! سوگند به خدا اى أمیرمؤمنان من تو را دوست دارم! حضرت فرمود: سوگند به خدا كه مرا دوست ندارى! حضرت این عبارت را سه بار تكرار كرد.

ابن ملجم گفت: اى امیرمؤمنان! من سه بار سوگند می خورم كه تو را دوست دارم؛ آیا تو هم سه مرتبه سوگند یاد می كنى كه من تو را دوست ندارم؟ حضرت فرمود: واى بر تو! خداوند ارواح را دو هزار سال قبل از اجساد خلق كرده است، و قبل از خلق اجساد، ارواح را در هوا مسكن داده است. آن ارواحى كه در آنجا با هم آشنا بودند در دنیا هم با هم انس و الفت دارند، و آن ارواحى كه در آنجا از هم بیگانه بودند در اینجا هم اختلاف دارند؛ و روح من روح تو را اصلًا نمى ‏شناسد!

و چون ابن ملجم بیرون رفت حضرت فرمود: اگر دوست دارید قاتل مرا ببینید، او را ببینید. بعضى از مردم گفتند: آیا او را نمى‏ كشى؟ یا آیا ما او را نكشیم؟ فرمود: سخن از این كلام شما شگفت انگیزتر نیست؛ آیا شما مرا امر مى‏ كنید كه قاتل خود را بكشم! و حتّى خود عبدالرّحمن نیز به آن حضرت پیشنهاد كشتن خود را نموده بود.

جواب آنكه: اولًا أمیرالمؤمنین(ع) كه خود مصدر عدالت و محور داد و قسط است، به چه جرم و جنایتى عبدالرحمن را كه تا آن هنگام مرتكب گناهى نشده است بكشد؟ آیا این خود جرم و جنایت نیست؟ در این صورت حضرت به جاى ابن ملجم، جانى و ابن ملجم به جاى حضرت، معصوم و بى گناه نِمود مى‏ نمود و بر كسى كه خود میزان قسط و عدالت است، این عمل صحیح نیست‏ بلكه قصاص قبل از جنایت، خود جنایتى است. زیرا می‌دانیم كه قصاص فقط در صورت قتل است، نه نیّت و اراده قتل، و نه میل و اشتیاق به قتل؛ و در صورت عدم تحقّق قتل، گرچه نیّت و میل و اراده ‏اش نیز تحقق یافته باشد قصاصى نیست.

ثانیا اینكه تا علت تامه قتل تحقق نپذیرد، قتل واقع نخواهد شد و یكى از علل كشتن أمیرالمؤمنین(ع) ابن ملجم را این است كه آن حضرت اراده كشتن او را بنمایند و چون این كشتن غیر مشروع است به علّت آنكه جنایتى هنوز از او سر نزده است، لذا كشتن ابن ملجم محال است‏.

ثالثاً اینكه اگر واقعاً و حقیقتاً در علم خداوند بر اساس سلسله اسباب و مسببات و علل و معلولات چنین معین و مقدر است كه‏ ابن ملجم قاتل و حضرت أمیرالمؤمنین علیه السلام مقتول باشند، بنابراین چگونه به عكس گردد و أمیرالمؤمنین قاتل و ابن ملجم مقتول واقع شود؟! و این جز خرابى علم خدا چیزى نیست؛ نعوذُ بالله. و مُحصَّل مطلب آنكه اگر این علم صحیح باشد، ابن ملجم قاتل خواهد بود گرچه ثَقَلَین جمع شوند و مانع گردند؛ و اگر صحیح نباشد در این‌ صورت كشتن ابن ملجم بی مورد بوده و شخص بى گناه و بدون جریره ‏اى را كشته ‏اند.

نظیر این اشتباه بزرگ، به فرعون نسبت داده شده است كه چون كاهنان به او گفتند كه از بنى إسرائیل و سِبطیان پسرى متولّد می‌شود كه تاج و تخت تو را بر هم می‌زند، او شروع به كشتن پسران نمود و هر پسرى كه از هر زن سبطى متولّد می‌شد سر می‌برید. مسكین نمی‌دانست كه اگر واقعاً اخبار كَهَنه صحیح باشد بالاخره آن پسرى كه تاج و تخت را بر هم می‌زند خواهد آمد، و او در بین این پسران جان سالم بدر خواهد برد، و در این صورت پسرانى كه كشته شده ‏اند همگى غیر از آن پسر معهود بوده و همه بى گناه ذبح شده‏ اند. و اگر اخبار كهنه غلط باشد، در این صورت نیز همگى آن پسران را بى گناه ذبح نموده است. و بر همین اساس است كه چون آن حضرت إخبار از شهادت خود به دست ابن ملجم داد، و اصحاب گفتند: أَوَلَا تَقْتُلُهُ؟ أَوْ قَالَ: نَقْتُلُهُ؟ «آیا نمى‏ كشى او را؟ یا آیا ما او را نكشیم؟» حضرت در پاسخ فرمود: مَا أَعْجَبُ مِنْ هَذَا؟ تَأْمُرُونِّى أَنْ‏ أَقْتُلَ قَاتِلِى؟ «چقدر این كلام شما براى من موجب شگفت است؟ آیا شما مرا امر مى ‏كنید كه قاتل خود را بكشم‏؟»

دوّم آنكه: حضرت درباره عبدالرّحمن سفارش نمودند كه از غذا و خوراك و آشامیدنى او كم نگذارند؛ و خود پس از نوشیدن جرعه ‏اى از شیر، ظرف شیر را براى او فرستاد. و به حضرت امام حسن علیه السّلام وصیّت كرد كه او را مُثلَه نكنند، چشم و گوش و بینى و زبان و دست و پاى او را نبرند، و او را زنده نسوزانند؛ بلكه چون یك شمشیر زده است فقط یك ضربه از شمشیر بر سر او فرود آورند، و اگر نیز او را عفو كنند بهتر است‏.

[حضرت امیر] در وصیّت خود می فرماید: إنْ أَبقَ فأَنا ولىُّ دمى، و إنْ أَفنَ فالفَنآءُ میعادى، و إنْ أَعفُ فالعَفوُ لى قربَةٌ، و لكمْ حَسَنةٌ؛ فَاعفُوا و اصفَحُوا، أَلا تُحبُّونَ أَن یَغفِرَ اللَهُ لكُم؟ فیا لها حَسرَةً علَى كلِّ ذى غَفلةٍ أَنْ یَكونَ عُمرهُ علَیهِ حُجَّةً، أَو یُؤَدِّیهِ أَیَّامهُ إلَى شَقوةٍ. جَعَلَنَا اللَهُ و إیَّاكُم مِمَّن لا یَقصرُ بِه عَن طاعةِ اللَهِ رغبَةٌ، أَو یُحمَلُ علَیه بعدَ الموتِ نقمَةٌ، فإنّما نحنُ لَهُ و به. ثمَّ أَقبَلَ علَى الحسنِ علیهِ السّلامُ فقال: یا بُنَىَّ! ضَربَةً مكانَ ضربةٍ، و لا تَأْثِم.(1)

«اگر من زنده بمانم خود صاحب اختیار و ولى خون خود هستم، و اگر بمیرم و فانى گردم، فناء میعاد و میقات من است، و اگر ضارب‏ را عفو كنم این عفو براى من موجب تقرّب و براى شما حسنه‏ اى است. پس بنابراین عفو كنید و از جرم ضارب چشم بپوشید، آیا دوست ندارید كه خداوند نیز از خطاها و گناهان شما درگذرد؟ پس چه بسیار حسرت است براى كسی كه در غفلت بسر می برد اینكه عُمرش، حجّت خدا علیه او باشد، یا آنكه روزگار و ایامّش او را به شقاوت بكشاند. خداوند ما را و شما را از افرادى قرار دهد كه هیچ رغبت و میلى آنها را از اطاعت خداى تعالى باز ندارد، و بعد از مردن هیچ نقمت و گرفتارى و عقوبتى بر آنها بار نشود، پس حقّاً و صرفاً ما براى خدا هستیم و به خدا هستیم.

پس رو به حضرت امام حسن(ع) نموده و فرمودند: اى نور چشم و اى فرزند من! فقط یك ضربه در مقابل یك ضربه و در زیاده روى گناه است و گناه مكن.» اولًا چرا أمیر المؤمنین(ع) نسبت به قاتل خود تا این سرحد، شفقت و مدارا داشتند؟ و ثانیاً چرا حضرت امام حسن علیه السّلام قاتل را عفو ننمودند، و او را به قصاص كشتند؟

براى حلّ این موضوع باید گفت: می‌دانیم كه كارهاى أمیرالمؤمنین علیه السّلام بر محور تشفّىِ خاطرِ شهوى یا غضبى، و یا بر اساس حسد و كینه و طمع و بخل دور نمی زده است، بلكه تمام افعال آن امامِ راستین طبق عدل و تقوى و طهارت باطن بوده است و بلكه بهترین و عالى‏ ترین نمونه كتاب الهى و معلّم بشریّت است. جائى كه در قرآن كریم وارد است: و إِن عاقَبتُم فَعاقِبُوا بِمثلِ ما عُوقبتُم به و لَئِن صَبَرتُم لَهُوَ خَیرٌ للصابرینَ.(2)

«اگر بخواهید پاداش عقوبتى را كه بر شما وارد شده است بدهید، پس به همان مقدار و همان كیفیّتى كه عقوبت شده ‏اید پاداش دهید. و اگر صبر كنید و از گناه عقوبت كننده درگذرید، هر آینه این صبر براى شكیبایان مورد پسند و اختیار است!»

أمیرالمؤمنین كه امیر و پیشواى مؤمنان است، خود در عمل بدین آیه مباركه یگانه الگو و نمونه بارز و برنامه راستین است. در جائى كه ابن عباس از رسول الله (صلّى الله علیه و آله و سلّم) روایت می‌كند كه فرمود: «ما أنزلَ اللَهُ آیةً فیها «یأیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» إلّا و عَلىٌّ رَأْسُها و أمیرُها. «هیچ آیه ‏اى از قرآن كریم نیامده است كه در آن یَأَیهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا باشد، مگر آنكه على رأس آن و امیر آن است.» (3)

یعنى أمیر المؤمنین بر تمام مؤمنان در خطابات و تكالیف وارده نسبت به آنان ریاست و امارت دارد و این ریاست عنوان اعتبارى نیست، بلكه بر اساس ملكات شریفه موجوده در نفس آن حضرت است، بنابراین در مفاد این آیه شریفه «و إِن عاقَبتُم فَعَاقبُوا بِمثلِ ما عُوقبتُم به» نیز امیر مؤمنان ریاست و امارت دارد. یعنى در تحقّق به این مقام امیر عفو كنندگان و صبركنندگان است و گرنه اگر ایشان عفو را مقدّم نمی‌داشتند و بتّاً حكم به قصاص مى‏ نمودند، اگر از زمان رسول خدا تا روز قیامت یك فرد از افراد امت پیدا می‌شد كه در چنین موقعیّتى عفو را مقدّم دارد، تحقیقاً در عمل به این آیه و انجام این تكلیف، او امام، و أمیرالمؤمنین مأموم قرار می‌گرفت و چنین نیست.

علت عدم عفو حضرت مجتبى(ع)

اما عدم عفو حضرت مجتبى(ع) به علت عدم مساعدت جو و منطقه اسلام در آن روز بوده است. چون با وجود توطئه‏ هاى معاویه و تمرد اهالى كوفه از ادامه جنگ و اضطراب و تشویش دولت و حكومت اسلام؛ عفو عبدالرحمن بن ملجم دلیل بر شكست و ضعف دولت حضرت مجتبى محسوب می‌شد، فلذا حضرت بر اساس مصلحت عامه مسلمانان قصاص را مقدم داشتند.

میل أمیرالمؤمنین(ع) به عفو بر اساس كرامت نفس و گذشت شخصى خود بوده و قصاص حضرت مجتبى(ع) بر اساس صلاح عامه و حفظ دولت اسلام بوده است. این است كه عامه مسلمین در مرگ آن حضرت در سوگ نشستند، چون چنین امام متحقق به حق و عادلى را از دست دادند و این مصیبت تمام شهر مكه و مدینه و خانه‏ هاى آنجا را گرفتنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 29 تیر 1393

مکان قبر ابن ملجم
عقیق: درباره ی مکان و جایگاه قرار گرفتن قبر ابن ملجم از ابن بطوطه، سیاح معروف نقل شده است که: هنگامی که به کوفه مسافرت کردم، در غربی جبانه کوفه، در زمینی سرتاسر سفید، زمینی بسیار سیاه دیدم و از روی کنجکاوی علت آن را پرسیدم، و چون به تحقیق مشغول شدم مردم آن دیار گفتند: اینجا قبر ابن ملجم، قاتل حضرت علی (ع)، است و عادت اهل کوفه این است که هر سال هیزم زیادی در سر قبر ابن ملجم جمع می کنند و به مدت 7 روز آن ها را در این مکان می سوزانند. (رحلة ابن بطوطه: 147؛ نفائح العلام: 409؛ تقویم شیعه: 293)


عاقبت شوم
در تاریخ آمده است که حضرت علی (ع) در آخرین ساعات زندگی به مدارا با ابن ملجم فرزندانش را وصیت فرمود و پس از وفات امیرالمومنین علی (ع)، ابن ملجم را برای قصاص نزد امام حسن (ع) آوردند و ایشان نیز با یک ضربه شمشیر ابن ملجم را قصاص فرمود و این واقعه در 21 رمضان روی داد و چنانچه مشهور است ام الهیثم دختر اسود نخعی جنازه ی او را گرفته، آن را به آتش کشید. (ارشاد، ج1: 22؛ بحارالانوار، ج42: 232، 246، 298)

اما قطام دختری که لقب زیباروی کوفه را یدک می کشید عاقبتی بهتر از ابن ملجم نیافت به نحوی که آمده است بعد از کشته شدن ابن ملجم، مردم به سوی قطامِ ملعونه فاسقه هجوم آوردند و او را با شمشیر به درک فرستادند و جنازه اش را بیرون کوفه سوزانیدند. (بحارالانوار، ج42: 298؛ انوار العلویة: 390؛ نفائح العلام: 410)


مسلمان شدن یک راهب با دیدن عذاب ابن ملجم!
یکی از عذاب های ابن ملجم که پس از مرگ او، از سوی خداوند نازل گردید، توسط پرنده ای صورت می گرفت، به نحوی که شیخ راوندی با استناد از حسن بن محمد، معروف به ابن رفا، در کوفه روایت کرده است: یک روز وقتی در مسجدالحرام بودم دیدم مردم در مقام حضرت ابراهیم (ع) جمع شده اند و در آن جا یک مرد نشسته بود. از مردم سؤال کردم که آن مرد کیست؟ به من گفتند: آن یک راهب است که اسلام آورده است.
راوی می گوید: به او نزدیک شدم و یک پیرمرد با عبای پشمی را دیدم که در مقام حضرت ابراهیم نشسته بود و شنیدم که می گفت: من رئیس راهبان در صومعه هستم. روزی پرنده ای شبیه عقاب دیدم که یک قسمت از بدن یک نفر را از حلقومش را بیرون انداخت، پس قسمت دیگرش را بیرون انداخت تا وقتی که آن ها تبدیل به یک انسان کامل شدند. پس من از آن شخص سؤال کردم: تو چه کسی هستی؟ هیچ جوابی به من نداد. به او گفتم: تو را قسم می دهم به آن کسی که تو را آفرید، به من بگو تو چه کسی هستی؟
او گفت: من ابن ملجم مرادی هستم، به او گفتم تو چه گناهی نموده ای که به طور پیوسته تکه های بدنت را این پرنده پس می اندازد و مجدد از هم جدا کرده و فرو می برد؟
به من گفت: من قاتل علی بن ابی طالب هستم، و به خاطر همین خداوند این پرنده را قرار داده تا هر روز با این کار مرا عذاب نماید.
راهب می گوید: در حال حرف زدن بودیم که یکباره همان پرنده آمد و آن را قطعه قطعه برداشت تا وقتی که همه ی قسمت های او را برداشت و من منتظر شدم تا وقتی که پرنده پایین آمد و آن را آورد و مجدد از بدن خود تکه های او را خارج نمود. پس از او سوال کردم: علی بن ابی طالب (ع) کیست؟ جواب داد: علی بن ابی طالب (ع) پسر عمو و وصی پیامبر اسلام، حضرت محمد مصطفی (ص) است. (مدینة المعاجز، ج1: 544، حدیث 540)

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 29 تیر 1393
راهپیمایی با شکوه ضد صهیونیستی مردم قم با حضور انبوه نمازگزاران جمعه و و مردم روزه دار و شرکت مدیر حوزه های علمیه کشور برگزار شد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، ظهر امروز و پس از برگزاری نماز دشمن شکن جمعه که به امامت آیت الله حسینی بوشهری در حرم مطهر کریمه اهل بیت(س) برگزار شد، مردم و نمازگزاران جمعه، به دعوت آیت الله مکارم شیرازی در خیابان ها حاضر شدند و فریاد مرگ بر اسرائیل سر دادند.

سیل خروشان ملت همیشه در صحنه مردم قم، از حرم مطهر کریمه اهل بیت(س) تا چهار راه شهدا ـ محلی که در زمان طاغوت شاهد به شهادت رسیدن تنی چند از مبارزان انقلاب اسلامی بود ـ حرکت کردند و در مسیر خود، ضمن اعلام پیوند مجدد با آرمان های امام راحل در آزادسازی قدس شریف، اطاعت از ولایت فقیه و منویات رهبر معظم انقلاب را اعلام کردند.

مردم روزه دار با سر دادن شعار "مرگ بر اسرائیل" و "مرگ بر آمریکا" و "القدس لنا" از حمایت های بی دریغ آمریکا نسبت به رژیم جعلی صهیونیستی اعلام انزجار کردند و سپس در بیانیه پایانی، با تکید بر محکومیت شدید حملات ددمنشانه و هجوم وحشیانه دژخیمان رژیم اشغالگر قدس شریف به غزه، نفرت و انزجار قلبی خود را از این جنایت هولناک به جهانیان نشان دادند.

در بند دیگری از قطنامه مردم روزه دار قم، سکوت ذلت بار مجامع بین المللی و مدعیان دروغین حقوق بشر در برابر نسل کشی رژیم صهیونیستی اسرائیل در غزه توسط مردم خشمگین قم محکوم شد و خواستار اقدام فوری سازمان ملل برای دفاع از مردم بی دفاع فلسطین خاصه اهالی مظلوم غزه شدند.

راهپیمایان قمی همچنین جنایات ضد بشری تکفیری ها در سوریه و عراق و نقشه های شیطانی رو سیاهان خون آشام کاخ سیاه در منطقه را علت العلل تداوم جنایات و تشدید ظلم و بیدادگری دژخیمان رژیم سفاک و غاصب فلسطین دانسته و آن را قویا محکوم کردند.

در پایان این راهپیمایی خود جوش، مردم روزه دار قم تاکید کردند که روز جمعه هفته آینده، در راهپیمایی با شکوه روز جهانی قدس شرکت می کنند و میراث گرانسنگ امام راحل عظیم الشأن را گرامی می دارند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 29 تیر 1393
به گفته یک دندانپزشک مسواک زدن زبان تا حد زیادی باعث کاهش بوی بد دهان می‌شود.
به گزارش پایگاه 598، دکتر مهسا همتی در گفت‌وگو با ایسناه، بر لزوم توجه هرچه بیشتر روزه‌داران به سلامت دهان و دندان در ماه مبارک رمضان تاکید کرد و گفت: از آنجایی که روزه‌داران در طول مدت روزه‌داری خود غذا و مایعات کمتری مصرف می‌کنند، باید دقت بیشتری بر سلامت دندان‌های خود داشته باشند.

این دندانپزشک افزود: کاهش میزان مصرف غذا در روزه‌داران سبب می‌شود تا بزاق کمتری در دهانشان ترشح شده که بتواند محیط دهان و دندان‌ها را تمیز نگه دارد.

وی افزود: کاهش مصرف غذا سبب می‌شود تا میزان تولید اسیدهایی که بوسیله باکتری‌ها و در اثر تجزیه مواد غذایی بوجود می‌آیند و باعث خنثی سازی محیط دهان می‌شوند، کاهش یابند و همین مسئله لزوم توجه بیشتر به بهداشت دهان و دندان را در طول روزه‌داری نشان می‌دهد.

همتی در ادامه با اشاره به افزایش میزان مصرف شیرینی‌جات در وعده‌های افطار و سحر توسط روزه‌داران، گفت: عدم رعایت دقیق بهداشت دهان و دندان احتمال وقوع پوسیدگی‌ها و یا بدتر شدن پوسیدگی‌های اولیه را بیشتر می‌کند.

وی با تاکید بر اهمیت رعایت بهداشت دهان و دندان در روزه‌داران در طول روزه‌داری، به آن‌ها توصیه کرد: در این ایام دقت بیشتری بر بهداشت دهان و دندان خود داشته و زمان بیشتری را به این کار اختصاص دهند.

این دندانپزشک استفاده از نخ دندان و مسواک و در صورت امکان دهانشویه را هنگام خواب و بعد از صرف وعده سحری توصیه کرد.

وی در ادامه گفت: یکی از روش‌هایی که هم به بهداشت دهان و دندان کمک می‌کند و هم تا حد زیادی باعث کاهش بوی بد دهان روزه‌داران می‌شود مسواک زدن زبان است.

همتی زبان را دارای پرزهای چشایی دانست و گفت: این پرزها محیط خوبی برای ذخیره باکتری‌های ایجاد کننده پوسیدگی و یا بوی بد دهان است و مسواک زدن زبان باعث از بین رفتن آن‌ها می‌شود.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 29 تیر 1393

ضیافت الهی درامام زاده علی اکبر داورزن برگزارمی شود.

امامزاده علی اکبر علی اباد

همزمان با شام غریبان شهادت مولی الموحدین علی (ع)؛

ضیافت الهی درامام زاده علی اکبر داورزن برگزارمی شود.

داورزن،حسین داورزنی/مدیر بقعه متبرکه سیدعلی اکبرعلی آبادداورزن از برگزاری مراسم ضیافت الهی درآستان مبارک امامزاده خبر داد.

محمد داورزنی درگفتگوباخبرنگارافتخاری اداره کل اوقاف وامورخیریه گفت:درماه بهارقران طرح ضیافت الهی درجوارآستان مقدس امام زاده سیدعلی اکبر(ع)علی آبادداورزن برگزارمی شود.

داورزنی گفت:بهارقران سراسربه شمیم دلنواز تلاوت قران وادعیه معطراست واطاعت وعبودیت دربرابرخالق عالم امکان به اوج می رسدوبودن درجوارامام زادگان برکات بی شماری رابه همراه خواهدداشت.

وی اظهارداشت:هیئت امناوخیرین مفتخرند که همه ساله میزبان این مجالس نورانی خواهند بود.

وی درادامه افزود:همزمان با۲۱ماه مبارک رمضان وشام غریبان شهادت مولی الموحدین طرح ضیافت الهی باحضورمردم ومسئولان شهرستان داورزن برگزارمی گردد.

وی خاطرنشان کرد:ازبرنامه های این طرح غبارروبی ،نمازجماعت دربقعه،افطاری،سخنرانی امام جمعه شهرستان داورزن خواهدبود.

امام زاده علی آباد در۲۵کیلومتری شمال شهرداورزن واقع شده است
از آنجاییکه این امام زاده در بین اهالی منطقه جایگاه خاصی دارد اطلاع رسانی این مطلب خالی از لطف نیست چون میدانم که عده ی زیادی از وابستگان در آن جمع حضور خواهند یافت
امامزاده علی اکبر علی اباد
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 26 تیر 1393
در راستای استفاده از ایام معنوی ماه مبارک رمضان برای اهالی محترم روستا از نیمه ماه مبارک مصادف با شب ولادت امام حسن (ع) با حضور حجه السلام و المسلمین افچنگی مراسم سخنرانی و نماز جماعت ظهر و عصر و مغرب و عشا در مسجد و حسینیه روستا تا پایان ماه مبارک رمضان برگزار می شود
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 25 تیر 1393
بسمه تعالی
به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و در راستای توجه به مناطق محروم دولت محترم جمهوری اسلامی ایران روستای محروم دروک جزو معدود روستاههایی است که با توجه به جمعیت کم آن ؛ مردم روستا در آینده نه چندان دور از نعمت بسیار خوب گاز بهره مند خواهند شد .لازم به ذکر است که لوله های گاز خوابانیده شده در مرحله تست فشار هستند و در آستانه تزریق گاز قرار دارد که به گفته پیمانکار طرح بلافاصله پس از تزریق گاز نصب علمکها شروع و آماده واگذاری امتیاز هستند و انشاالله زمستان آینده کانون خانواده های روستا گرم تر خواهد شد و البته مراتب آسیب به طبیعت نیز باید به شکرانه این نعمت قطعا کاهش چشمگیری داشته باشد.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 25 تیر 1393
بسمه تعالی
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان و همه مسلمین جهان در آستانه شبهای قدرو التماس دعای فراوان و عذر خواهی از اینکه مدت طولانی این وبلاگ بروز رسانی نشده و دلیل آن هم نداشتن مسئولیت مدیر وبلا گ در امور روستا می باشد و بالطبع آن نداشتن اطلاعات موثق از امورات جاری روستا و مدیر توانمندی هم از اهالی که مورد تایید باشد اعلام آمادگی نکرد تا وبلاگ را بروز رسانی کند لذا بر آن شدم به پاس احترام به شما بازدید کنندگان و هم ولایتی های خود که دلتان  گاهی هوای وطن میکند مجدد تا جاییکه مقدور باشد درخدمتتان باشم و ازشما بازدید کنندگان محترم و دهیاری و شورای محترم اسلامی نیز میخواهم با آدرس ایمیل من و یا از طروق دیگر اطلاعات موثق در رابطه با روستا را به اینجانب منتقل نمایند تا مورد استفاده همه علاقمندان قرار گیرد.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 25 تیر 1393

تمامی كوچه های روستای دروك با نصب تابلوهایی در سطح روستا به نام شهیدان روستا همراه با منتخبی از وصیت نامه های آنها توسط دهیاری  نامگذاری شد. در این طرح از تابلوهای دو پایه در ابعاد 60*90 استفاده شده است که به صورت دو طرفه  و با قابلیت نصب پرچم در دو طرف میباشد.

کوچه منزل محمد علی دروکی حسین ؛ به نام شهید رضا دروکی نام گذاری شد

کوچه منزل حاج علی لطف آبادی به نام آزاده شهید حمید رضا محمد ی کیا که فرزند خواهر نامبرده میباشد ،نامگذاری شد.

کوچه جلو پایگاه در حال احداث روستا به نام : شهید براتعلی دروکی نامگذاری شد.

کوچه محل آسیاب حاج محمد علی به نام : شهید حسین دروکی نامگذاری شد.

کوچه اصلی ورودی روستا به نام شهید هادی دروکی نامگذاری شد.

کوچه دبستان شهید مجید مهدوی به نام همان شهید نامگذاری شد.

کوچه حاج برات الله تا آخر به نام امام خمینی (ره) نامگذاری شد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 22 اردیبهشت 1392


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات